Забыли пароль?

Новости

  12.04.2019

ЩОДО ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ ТА ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДИВІДЕНДІВ, НАРАХОВАНИХ ЗА ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

Журнал № 8 (876)

Відповідно до п. 12 П(С)БО 12 фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.


Весь материал доступен только подписчикам. Если вы уже являетесь подписчиком,

Преимущества подписки

© 2012 "Консультант бухгалтера"
Создание сайта — WEBAKULA
Чтобы оформить подписку необходимо:
Войти в личный кабинет:
Забыли пароль?
Зарегистрироваться:
Регистрация прошла успешно!

Cейчас вы будете перенапралены на страницу подписки на журнал