Забыли пароль?

Статьи

  13.03.2020

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Журнал № 5-6 (897-898), 5(557) (серияЭБЭ)

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

1. Основні принципи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку.

2. Методи нарахування амортизації.

3. Амортизація МНМА і бібліотечних фондів.

4. Строки нарахування амортизації.

5. Відображення нарахування амортизації основних засобів (зносу) у бухгалтерському обліку.

6. Амортизація в податковому обліку.

7. Зміна методів амортизації та її строків.

8. Амортизація безоплатно отриманих основних засобів.

9. Порядок відображення у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації суми нарахованої амортизації основних засобів.

10. Як нараховують амортизацію фізичні особи підприємці на загальній системі оподаткування.

 


Весь материал доступен только подписчикам. Если вы уже являетесь подписчиком,

Преимущества подписки

© 2012 "Консультант бухгалтера"
Создание сайта — WEBAKULA
Чтобы оформить подписку необходимо:
Войти в личный кабинет:
Забыли пароль?
Зарегистрироваться:
Регистрация прошла успешно!

Cейчас вы будете перенапралены на страницу подписки на журнал